Βρίσκεστε εδώ:Αρχική>>Υγεία>>Αγωγή υγείας σημαίνει εκπαίδευση

banner roots

Αγωγή υγείας σημαίνει εκπαίδευση
11.09.2020 | 13:25

Αγωγή υγείας σημαίνει εκπαίδευση

Συντάκτης:  Παναγιώτης Σκαπέτης
Κατηγορία: Υγεία

Γράφει ο Θεόδωρος   Ι   Μπαβέας                                      

Η παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει καθορίσει ορισμένες ημέρες σε παγκόσμιο επίπεδο για τα κράτη μέλη ,τις οποίες πρέπει τα Υπουργεία υγείας των κρατών αυτών, να προβάλουν στο πληθυσμό, όπως( παγκόσμια ήμερα κατά των Ναρκωτικών , κατά του   AIDS κ.λ ) και να ενημερώνουν τους πολίτες για σημαντικά θέματα πρόληψης και ενημέρωσης ,(γιατί μας κατέχει πολλές φορές πλήρης αδιαφορία )για το πιο πολύτιμο και αναντικατάστατο αγαθό όπως είναι η ΥΓΕΙΑ. όλων μας

Ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας θέλει και πιστεύει ότι μέσα από την αγωγή Υγείας ,τα άτομα πρέπει να υιοθετούν και να στηρίζουν την ζωή τους σε υγιεινά πρότυπα διαβίωσης ,και να χρησιμοποιούν συστηματικά με προσοχή τις υπηρεσίες υγείας που τους παρέχει η πολιτεία. Θέλει τα άτομα να παίρνουν αποφάσεις, σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο ώστε να βελτιώνουν το επίπεδο της υγείας τους . Η φιλοσοφία της αγωγής υγείας είναι ότι πρέπει να αναπτύξει όλο το κοινωνικό σύνολο , ένα αίσθημα ευθύνης και σεβασμού για την ατομική υγεία, και την υγεία της κοινότητας ,όπως τώρα αυτή τη περίοδο με τη πανδημία . Το περιεχόμενο και οι στόχοι αυτής της υποχρέωσης του πολίτη καθορίζονται με βάσει τις ανάγκες και τις άλλες συνθήκες οι οποίες διαμορφώνουν το βιοτικό επίπεδο του ατόμου, ανάλογα με το φύλλο , την ηλικία , την μόρφωση ,τις συνθήκες διαβίωσης , τις κλιματολογικές συνθήκες, την νοσηρότητα και τον   εργασιακό και κοινωνικό χώρο

Η αγωγή Υγείας έχει στενή σχέση και ομοιότητα με την εκπαίδευση η οποία εφαρμόζεται για την οργανωμένη μόρφωση των νέων, στα σχολεία , πρέπει να αρχίσει από τώρα με τη Μάσκα και τα μέτρα πρόληψης για τα λοιμώδη νοσήματα τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και τις εξαρτήσεις Αυτό είναι αναγκαίο για ολοκληρώνουνε τους νέους σε πολίτες με γνώσεις και κανόνες για τη πρόληψη Έτσι υγεία και παιδεία έχουν αποδείξει οι επιστήμονες ότι βαδίζουν παράλληλα κατά την σχολική περίοδο αλλά και, κατά την διάρκεια της ζωής μας , η οποία θα πρέπει να είναι συνεχής . Η αγωγή υγείας στοχεύει στο να προάγει τις ικανότητες του ατόμου , ώστε να παίρνει ελεύθερες αποφάσεις με βάσει την ενημέρωση και την γνώση για τα διάφορα θέματα και προβλήματα που συναντά και θα συναντήσει ,στη ζωής του όπως,(η σωστή διατροφή άσκηση πρόληψη ταχύτητα κάπνισμα ,αλκοόλ, ναρκωτικά ,τζόγος εξαρτήσεις ) ώστε με την ενημέρωση να αυτό προστατεύεται , και να δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προάσπιση της υγείας του ,και να πειθαρχεί και να εκτελεί με υπευθυνότητα τα μέτρα πρόληψης τα οποία προτείνει η αρμόδια υγειονομική υπηρεσία για τη προστασία της ατομικής και δημοσίας υγείας όπως αυτή τη περίοδο με τη πανδημία καθώς και για γη γρίπη τη μηνιγγίτιδα και τον αναγκαίο   εμβολισμό

Ο νέος σήμερα πρέπει να γνωρίζει πολλά, η πληροφόρηση είναι μεγάλη και πολυθεματική και πρέπει να γίνεται σωστά. Χρειάζεται γνώση για την σωστή διατροφή του , την άθληση, τις καρδιοπάθειες, τον καρκίνο ,ιατρό κοινωνικά και τα ψυχικά νοσήματα το άγχος τη κατάθλιψη τα λοιμώδη νοσήματα τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα το διαδίκτυο καθώς και για το προληπτικό ιατρικό και εργαστηριακό έλεγχο ώστε με την γνώση να μπορεί να συμμετέχει ενεργά στα διάφορα προγράμματα αγωγής υγείας που προτείνει και εφαρμόζει η πολιτεία κατά περιόδους

Το Υπουργείο και οι επιστήμονες εκδίδουν συστηματικά, με βάσει τους διεθνείς κανονισμούς, εκλαϊκευμένες οδηγίες για τους πολίτες , για σοβαρά ιατρό κοινωνικά και λοιμώδη νοσήματα , που αφορούν και την παγκόσμια κοινότητα. όπως τώρα με τη πανδημία COVID19 και πριν μερικά χρόνια με Το AIDS και άλλα νοσήματα ιός του δυτικού Νείλου έρπης κ.α Η ιατρική λειτουργεί με θεωρίες και αρχές τις οποίες για να τις εφαρμόσει τις αποδεικνύει με το πείραμα και κάθε ιατρική πράξη έχει αποδεικτικά στοιχεία δεν υπάρχουν θεωρίες χωρίς επιχειρήματά , άλλα με υποψίες συνωμοσίες και απαράδεκτες υπερβολές που παρασύρουν τους πολίτες στην αγνοία και στο κίνδυνο Εγώ ως γιατρός δεν δέχομαι να με υποτιμούν όταν …. συμβουλεύω κάποιον που έχει τη Μάσκα για παπιον… για να μη πληρώσει πρόστιμο ενώ δεν ξέρει γιατί πρέπει να τη φοράμε Αυτό σημαίνει έλλειμμα ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Είναι φανερό ότι η ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ είναι μια σύνθετη διαδικασία και το γεγονός αυτό εξηγεί ότι χρειάζονται πολλά προσόντα για να είναι αποτελεσματική . Η αγωγή υγείας δεν είναι υπόθεση μόνο των γιατρών , αυτοί έχουν τον ρόλο του εκπαιδευτή οι οποίοι θα καθορίσουν την επιστημονική βάση και το περιεχόμενο για τους φορείς που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν την αγωγή υγείας προς το κοινωνικό σύνολο, ανάλογα με το μορφωτικό και βιοτικό επίπεδο του ατόμου όπως είναι οι εκπαιδευτικοί και οι νοσηλευτές .κοινωνικοί λειτουργοί ψυχολόγοι Ακόμη χρειάζεται η ενεργός συμμετοχή των ατόμων και των διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων με πρώτη τη μαθητική κοινότητα σε προγράμματα πρόληψης και ενημέρωσης με σκοπό την μετάδοση γνώσεων , την αλλαγή συμπεριφοράς , και του τρόπου ζωής , ώστε να αναγνωρίζουν το πρόβλημα της υγείας. τους ώστε να δέχονται τους κανόνες πρόληψης για το άτομο τους και τους συμπολίτες τους Τι κάνουν όμως τα άτομα , και πόσο το μορφωτικό μας επίπεδο έχει χάραξη τέτοιες διόδους επικοινωνίας ?όταν μάλιστα θεωρούν περιορισμό της ελευθερίας τη Μάσκα !! Σημαντικός και καθοριστικός παράγων για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αγωγής υγείας στην κοινότητα είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς του ατόμου. Αυτό όμως είναι πολύ δύσκολο γιατί χρειάζονται συντονισμένες και συστηματικές προσπάθειες από τους ειδικούς που προάγουν την αγωγή υγείας γιατί πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές που έχουν σχέση με γενικούς παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα του ατόμου, όπως είναι οι ψυχολογικοί ,οι οικονομικοί ,οι κοινωνικοί, περιβαλλοντολογικοί, τεχνολογικοί , μορφωτικοί, είναι παράγοντες που αλληλοξαρτώνται και δημιουργούν και διαμορφώνουν την κοινωνική και προσωπική   ολοκλήρωση του ατόμου. Σήμερα η αγωγή υγείας αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της προληπτικής ιατρικής, και επομένως κατέχει σημαντική θέση στην πρωτογενή και την δευτερογενή πρόληψη ( προγράμματα πρόληψης καρκίνος του μαστού ,μήτρας προστάτη , εντέρου πρωτογενής πρόληψη κατά των εξαρτήσεων κ.α.) που μαζί με την θεραπευτική, και νοσοκομειακή ιατρική προστατεύουν την υγεία των ατόμων. Γίνεται πλέον αποδεκτό από τους επιστήμονες ότι η αγωγή υγείας, και μέσα από αυτή η προληπτική ιατρική επηρεάζει περισσότερο τους δείκτες θνησιμότητας από την θεραπευτική ιατρική, η οποία έχει σχέση μόνο με την κλασική ιατρική παιδεία , ενώ επιστημονικά η προληπτική ιατρική δεν βασίζεται μόνο στην κλασική ιατρική αλλά συνεργάζεται στενά με άλλους κλάδους της επιστήμη ,όπως την βιολογία την γενετική ,την νοσηλευτική , την χημεία την φαρμακευτική ,την κοινωνιολογία , την στατιστική ,την νομική κ.α.

Έτσι τώρα με τη πανδημία COVID19 αλλά και με το AIDS οι πολίτες να αδιαφορούν από άγνοια ή από ψυχοπαθολογικά αίτια για τη προστασία της υγείας τους αλλά και των συμπολιτών τους είναι απαράδεκτο και..μολυσματικό Οι εμφανιζόμενες αντιδράσεις και θεωρίες συνωμοσίας για τη πανδημία τη μάσκα και εμβόλια χρειάζονται επιστημονικές πειραματικές αποδείξεις

Ακολουθήστε το limnosfm100.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μοιραστείτε το